Састанак радне групе за израду Закона о измјенама и допунама Закона о положају и овлашћењима ЦКРС

21.12.2017. године у 11,00 часова у просторијама Црвеног крста Републике Српске одржан је састанак Радне групе за израду Закона о измјенама и допунама Закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске.

Састанку су присуствовали: Брано Дурсун дипл. правник, предсједник;
Љиљана Васић дипл. правник, члан;
Милош Пурковић дипл. правник, члан;
Горан Гајић  секретар ООЦК, члан;
Душан Кулушић, секретар ООЦК, члан;
као и Генерални секретар Црвеног крста Републике Српске Ђоко Михајловић и Сњежана Ковач, координатор за развој, организацију, кадрове, правне и програмске дјелатности.

На састанку су утврђене основе за измјену Закона као и утврђени приједлози за измјене и допуне постојећег Закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске.
Такође је договорен оквир за реализацију ове активности.