Државно такмичење екипа прве помоћи

U Mostaru 10. decembra održano 15. državno takmičenje ekipa Društva Crvenog krsta/križa BiH u pružanju prve pomoći uz realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja. Učestvovalo je ukupno 12 ekipa, 6 u kategoriji Omladine i 6 u kategoriji Podmlatka, a odvijalo se na 5 radnih poligona.

Takmičari su imali priliku demonstrirati stečene vještine i znanja iz oblasti pružanja prve pomoći na isceniranim nesrećama: saobraćajni udes, priliv migranata, nesreća u minskom polju, nesreća u pilani i nesreća na građevini - pad sa skele.

Iscenirane nesreće realizovalo je 38 markiranata i 8 šminkera zaduženih za realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja, a ekipe je ocjenjivalo 36 sudija.

Glavni sudija takmičenja bio je dr. Vedad Herenda.

Prije takmičenja održan je sastanak glavnog i ostalih sudija. Poslije usaglašavanja stavova doneseni su zaklјučci:

  1. Takmičenje će se raditi po novim smjernicama 2016 god.      
  2. Na jednom poligonu će biti automatski defibrilator AED i takmičari su dužni da ga koriste.
  3. Digitalna kompresija se isklјučuje prilikom zaustavlјanja krvarenja.
  4. Komisiju za žalbe čini glavni sudija takmičenja, sudija ili osoba na koga se žalba odnosi i glavni sudija na narednom poligonu.
  5. Propozicije treba hitno doraditi, nove smjernice prevesti i dostaviti svim organizacijama CK.
  6. Nove dorađene liste dostaviti u sve organizacije.
  7. Takmičenja obavezno raditi po novim pravilima.
  8. Obuku i takmičenja završiti u jednoj školskoj godini

Po završetku takmičenja ekipe su ostvarile slijedeće rezultate:

KATEGORIJA OMLADINE

Ostvareni plasman

Naziv ekipe

Ostvareni broj bodova

1.

“Četvrta gimnazija”, Ilidža

1.994

2.

Tim mladih Crvenog križa općine Živinice

1.938

3.

Klub mladih Istočna Ilidža

1.861

4.

“Srednjoškolski centar”, Prijedor

1.835

5.

Medicinska škola Doboj

1.751

6.

SSŠ “Fojnica”, Kiseljak

1.726

KATEGORIJA PODMLATKA

Ostvareni plasman

Naziv ekipe

Ostvareni broj bodova

1.

Podmladak Crvenog krsta Istočna Ilidža

2.255

2.

OŠ “Pofalići”, Novo Sarajevo

1.964

3.

OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, Kakanj

1.700

4.

“Prva osnovna škola”, Bugojno

1.577

5.

OŠ “Milan Rakić”, Bukovica Velika- Doboj

1.552

6.

OŠ “Ivo Andrić”, Banja Luka

 1.355