Програм припрема и одговор на катастрофе је усмјерен на развијање капацитета унутар Црвеног крста (обуку кадрова и њихово опремање) како би Црвени крст био способан да у оквиру свог мандата одговори на природне и друге катастрофе. Програм је веома значајан за хуманитарну организацију попут Црвеног крста и реализује се по узору на развијена национална друштва те има за циљ да привуче што више волонтера који ће бити обучени да пруже помоћ људима у случају природне или друге катастрофе.

Основни задаци Црвеног крста Републике Српске у припреми и одговору на катастрофе обухватају развој капацитета и успостављање мреже волонтера Црвеног крста и његових облика организовања, ради оспособљавања за ефикасне одговоре у случају природних и других несрећа на добро структуиран и координисан начин, у циљу смањења броја жртава и ублажавања посљедица несрећа.

С тим у вези, Црвени крст Републике Српске, преко вишенамјенских теренских јединица (ВТЈ - које су формиране и дјелују на регионалном нивоу) и вишенамјенских теренских екипа (ВТЕ – које су формиране и дјелују на нивоу општина) које су обучене да интервенишу у случају природне или друге катастрофе (поплаве, пожари, земљотреси,...) и пруже ургентну помоћ угроженом становништву. У том смислу, њихова редовна вјежба, како у саставу Републичке управе Цивилне заштите Републике Српске, тако и самостално, од велике је важности за реализацију ових активности.

Вишенамјенске теренске јединице броје 12 чланова и имају сљедећу структуру:

 1. Руководство ВТЕ - руководилац ВТЕ, радио веза-возач,
 2. Прва помоћ и здравствено збрињавање - љекар, 2 здравствена радника, обезбјеђење хигијенско-епидемиолошких услова,
 3. Брига о неповријеђеном и угроженом лицу – служба тражења, кућна њега, психо-социјални рад и информисање, смјештај и исхрана.

Вишенамјенске теренске јединице броје 14 чланова, и у њима, осим горе наведене три групе дјелује и четврта: Техничка подршка – која подразумијева обезбјеђивање привременог смјештаја за угрожено становништво.  Чланови ВТЈ и ВТЕ пролазе обуку из наведених области, ради пружања адекватне помоћи приликом збрињавања угрожених лица.

Сарадња са Републичком управом Цивилне заштите РС

Црвени крст Републике Српске и Републичка управа Цивилне заштите су дана 29.11.2002.године потписали Споразум  о сарадњи у заштити и спасавању људи и материјалних добара у случају природних и других несрећа. Овај Споразум дефинише оквирне услове сарадње у заштити од природних и других несрећа, нарочито у:

 • Планирању и спровођењу превентивних мјера за заштиту од поплава, пожара, земљотреса, саобраћајних незгода, радиолошких, индустријских и других несрећа;
 • Међусобном обавјештавању о опасностима, настанку и посљедицама несрећа;
 • Међусобној помоћи при заштити, спасавању и уклањању посљедица несрећа укључујући ангажовање јединица цивилне заштите;
 • Образовању и оспособљавању припадника цивилне заштите кроз информативне састанке, курсеве, семинаре и редовно школовање;
 • Размјену научних и техничких података те других докумената битних за заштиту од природних и других несрећа;
 • Координирање рада и размјењивање података при изради процјене потенцијалних опасности које могу угрозити становништво и материјална добра и могућих посљедица;
 • Спровођењу заједничких облика обуке, тренинга и вјежби провјеравање и унапређивање планираних мјера у заштити и спасавању у случају природних и других несрећа;
 • Усклађивање планова цивилне заштите у случају природних и других несрећа;
 • Уступање опреме и других материјално-техничких средстава.

Задатак Црвеног крста Републике Српске, у случају катастрофе, јесте да становништву угроженог подручја пружи неопходну помоћ и олакша патње са којима се, том приликом, суочава.