Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва. То је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим хуманитарним вриједностима које заступа Међународи покрет. Свака активност Црвеног крста започиње са дифузијом принципа Покрета с циљем што бољег упознавања јавности са хуманитарном мисијом Црвеног крста.

Програми дифузије се спроводе за различите циљне групе: активисте и волонтере Црвеног крста, младе, здравствено особље, просвјетне раднике, медије, општу јавност, итд. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд. 

У оквиру овог програма се реализује пројекат Промоција хуманитарних вриједности који је намијењен средњошколцима. Циљ овог пројекта је да се млади упознају са организацијом Црвеног крста и да се заинтересују за хуманитарни рад.