У циљу промоције хуманитарних вриједности и принципа Црвеног крста и обавјештавања јавности о традиционалним и осталим активностима, које му помажу да ојача свој имиџ у земљи, Црвени крст Републике Српске спроводи различите информативне и издавачко-пропагандне активности. Ова активност се реализује кроз медијске кампање, конференције за штампу, сталне контакте са медијима и достављање саопштења за јавност…

Циљ ове дјелатности је да се осигура јавност и транспарентност у раду организације, да се јавност упозна са програмским задацима ЦКРС како би се постигло боље разумијевање јавности за рад Црвеног крста и анимирало што више људи да се придружи Црвеном крсту. ЦКРС одржава добру сарадњу са свим медијима у Републици Српској и шире који прате његов рад, што је од великог значаја за поштовање улоге и мисије ЦКРС и побољшава његову позицију у залагању за најугроженије људе.

У оквиру ове дјелатности се израђује и ажурира сајт ЦКРС, као и израда публикација ЦКРС-а. ЦКРС на тромјесечној основи издаје своје гласило-лист "Хуманост".