Служба тражења Црвеног крста Републике Српске као јавно овлаштење прописано законом о Црвеном крсту Републике Српске, обавља послове Службе тражења предвиђене Правилником о раду Службе тражења одобреном од стране Владе Републике Српске у фебруару 2008. године. Ови послови подразумијевају обнављање породичних веза прекинутих усљед сукоба у БиХ или у свијету, природних или људским фактором узрокованих катастрофа, као и у миру из других разлога који обнављању породичних веза дају хуманитарни карактер.

Пошто је још увијек велики број несталих и неидентификованих лица Служба тражења Црвеног крста Републике Српске у свом раду успјешно сарађује са Пепубличком организацијом породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, Савезом породица несталих лица, Савезом логораша Републике Српске, Удружењем жена жртава рата Републике Српске, Борачком организацијом Републике Српске, Републичким центром за истраживање рата, ратних злочина и тражењем несталих лица, МУП-ом Републике Српске, МКЦК, Институтом за нестала лица и  другим Владиним и невладиним организацијама које се баве овом проблематиком.

Служба тражења Црвеног крста пружа сљедеће услуге:

- просљеђивање породичних вијести 
– размјена порука Црвеног крста 
- пријем и обраду захтијева за тражење 
– тражење лица пријављених као нестала у протеклим ратовима 
- спајање породица 
- слање личних докумената 
- обезбјеђивање потврда из постојећих архива везаних за прошле ратове

Корисници услуга Службе тражења Црвеног крста могу бити: 
- породице лица која су пријављена као нестала у протеклим ратовима 
- бивши заробљеници 
- интерно расељена лица 
- избјеглице 
- дјеца без пратње, односно дјеца без родитеља 
- азиланти/они који траже азил 
- мигранти 
- остале категорије становништва у складу са својим потребама

Служба тражења помаже породицама несталих приликом идентификације и то у транспорту као и пружању психо-социјалне подршке у центрима за идентификацију. Оспособљени тимови у овим центрима пружају помоћ породицама несталих приликом идентификације.