Посебна пажња у Црвеном крсту Републике Српске (ЦКРС) усмјерена је на младе, с обзиром да млади чине више од половине укупног чланства ЦКРС. Црвени крст Републике Српске ради на мотивисању и васпитању младих у духу хуманизма, пријатељства, узајамне толеранције, солидарности и љубави према човјеку. Поштујући принципе Црвеног крста, млади активно учествују у свим традиционалним акцијама Црвеног крста Републике Српске, чија се реализација не може замислити без чланова Подмлатка и Омладине. 

Млади се својим ангажовањем посебно истичу приликом обиљежавања Недјеље Црвеног крста, Недјеље борбе против туберкулозе, Свјетског дана борбе против сиде, Дјечије недјеље, Недјеље упозоравања на опасност од мина, у акцији “Друг другу“, школи Подмлатка Црвеног крста Републике Српске, Омладинском кампу, Републичком такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда стања и обољења, Републичком квиз такмичењу о познавању Покрета Црвеног крста и такмичењу "Мисли мине". 

Млади су организовани у Омладинске клубове који у многим организацијама имају свој простор опремљен пратећим садржајима, гдје се млади окупљају, припремају за такмичења из Прве помоћи, планирају и реализују одговарајуће програмске активности. Млади имају и своје руководство које се бира на Конференцији младих сваке двије године, а Конференција се одржава једном годишње и има тематски карактер. Предсједник и подпредједник Конференције младих су такође и чланови Скупштине Црвеног крста Републике Српске. Организовање младих прате одрђени акти као што је Правилник о организовању Подмлатка и Омладине Црвеног крста Републике Српске као и Пословник о раду Конференције младих.