Циљ здравственог просвјећивања је унапређење услова који омогућавају здравији начин живота. То подразумјева упознавање са начинима преношења заразних болести и мјерама заштите од њих, сузбијање штетних навика код становништва, кампање у интересу очувања здравља заједнице када пријети опасност од епидемија ширих размјера.

Програм репродуктивног здравља има за циљ едукацију младих о болестима које се преноси сексуланим путем. Користећи веома прилагодљиву методу "Млади младима", младима средњошколског узраста њихови вршњаци организују презентације о сиди и другим полно преносивим болестима, упознајући их о начинима заштите од истих.

Под окриљем овог програма се обиљежава Недјеља борбе против туберкулозе, Свјетски дан борбе против AIDS-а и др.

Такође се врши едукацију младих о значају борбе против болести овисности (наркоманија, алкохолизам И пушење), као и-васпитање младих генерација о значају заштите човјекове околине.

Прва помоћ је једна од традиционалних активности Црвеног крст, која укључује масовну обуку становништва и чланова у ЦКРС у пружању прве помоћи. Обука из прве помоћи за возаче је веома значајна активност која се проводи у већини организација Црвеног крста. Сваке године се организују такмичења ученика основних и средњих школа из прве помоћи на општинском/градском и регионалном, а најбоље екипе учествују на републичком такмичењу које се одржава у мјесецу мају или јуну.

Поред поменуте едукације младих и будуцих возаца раде се и комерцијални курсеви прве помоци за одредјене циљне групе. 

Добровољно давалаштво крви, у циљу прикупљања потребних количина крви, ЦКРС анимира добровољне даваоце и популарише основне принципе на којима почива ова традиционална активност - добровољност, анонимност и бесплатност. ЦКРС одржава сталну сарадњу са активима добровољним даваоцима крви, који се формирају у предузећима, школама и факултетима, као и службама за трансфузију крви. У РС се сваке године обиљежава 14. јуни - Свјетски дан добровољних даваоца крви и тим поводом се организује централна манифестација - сусрет добровољних давалаца крви на Јахорини. На овом дружењу се окупи око 700 давалаца крви из Републике Српске. Ово је прилика да се најхуманијим људима у нашем друштву искаже захвалност за највећи поклон који дарују - живот. Осим Сусрета, организују се пригодне свечаности, а вишеструким даваоцима крви уручују признања у знак пажње и уважавања њихове хуманости. Од 2012. године дјелује Конференција добровољних давалаца крви Републике Српске чија је улога да промовише давалаштво крви и да се залаже за остварење права добровољних давалаца крви у друштву.