Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (Покрет) потврђује се да се у обављању мисије Покрет руководи својим Основним принципима, који су усвојени на XX Међународној конференцији Црвеног крста одржаној 1965. године у Бечу и која се од XXV Међународне конференције Црвеног крста одржане 1986. године у Женеви налазе у преамбули Статута.

Основни принципи Покрета су: хуманост, непристраност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност.

ХУМАНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, рођен у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спријечи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је, да штити живот и здравље и да обезбиједи поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

НЕПРИСТРАСНОСТ

Он не прави никакву разлику према народностима, раси, вјерским убјеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

НЕУТРАЛНОСТ

Да би очувао повјерење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, вјерске и идеолошке природе.

НЕЗАВИСНОСТ

Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увијек да сачувају своју аутономију, која ће им омогућити, да у свако доба дјелују у складу са принципима Покрета.

ДОБРОВОЉНОСТ

То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи.

ЈЕДИНСТВО

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумјесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводити своју хуманитарну дјелатност на цијелој територији.

УНИВЕРЗАЛНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, у коме сва друштва имају једнак статус и дијеле једнака права и дужности, да се међусобно помажу, је универзалан.